Промени по вписани обстоятелства за фирма

Имаш фирма, но са настъпили промени в нея? Какво трябва да направиш? Защо е важно да впишеш промените по фирмата ти в Търговския регистър (ТР)?

Нашият адвокат ще ти помогне!

Законът изисква всеки търговец в 7-дневен срок от настъпване на промяна по вписаните за фирмата му обстоятелства да ги заяви в ТР към Агенция по вписванията. В противен случай е предвидена глоба. На вписване подлежат:

  1. Промяна в седалището и адреса на управление – адресът, който посочиш в ТР, обикновено се използва от държавните институции. Важно е да бъде актуален, в противен случай има опасност да пропуснеш спешни съобщения, което да доведе до неблагоприятни последици за фирмата.
  2. Промяна на управител – всяка смяна на управител задължително трябва да се впише в ТР, за да имат сила решенията, които лицето взима и то да може да представлява фирмата.
  3. Промяна в начина на представителство – ако фирмата ти има двама или повече управители, важно е да се впише как ще представляват фирмата: заедно, поотделно или и по двата начина.
  4. Промяна в капитала на дружеството – намаляване, увеличаване на капитала на фирмата ти или преразпределението му подлежи на вписване в ТР. Вписаният капитал на фирмата ти е важен, защото е гаранция за кредитни институции и твои партньори. Ако имаш съдружници, капиталът е важен за разпределяне на отговорността ви. Промяна в капитала може да бъде съпроводена с промяна в съдружниците.
  5. Промяна на съдружници (собственици) – всяко приемане или излизане на съдружник във фирмата ти подлежи на вписване. Промени в съдружниците, като собственици на капитала, са съпроводени с промяна на капитала.
  6. Промяна в предмета на дейност – можеш да добавиш или премахнеш различни дейности от предмета на дейност на фирмата ти, като впишеш промяната в ТР.
  7. Преобразуване на дружеството – често се среща преобразуване от ООД в ЕООД или обратно. Един от начините за такова преобразуване е с покупка / продажба на дружествен дял.

На вписване в ТР подлежат още промяна в името на дружеството, прекратяване / срок на дружеството и др.

За всяка промяна е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците / на едноличния собственик, като се извършват и необходимите промени в Учредителния акт. Могат да бъдат променени няколко обстоятелства едновременно.

За вписване на промените в ТР, освен необходимите документи и платена държавна такса, се подава заявление по образец на хартиен носител или по електронен път (изисква се електронен подпис). Вписването на промяната се извършва за 4 работни дни.

Промяна в гореизброените обстоятелства може да доведе до важни последици. Например промяна в предмета на дейност може да изисква получаване на разрешителни. Промени в капитала могат да бъдат извършени по различни начини, което ще се отрази на счетоводната отчетност и на данъците, които ще заплатиш.

Нашите професионални знания и придобит опит ще ти помогнат да избегнеш проблеми и да постигаш по-добри резултати в бизнеса си.

Можем да сме ти полезни със следните услуги:

  • Разбери Как ще се отрази на бизнеса ти промяната? – консултация с юрист и счетоводител.
  • Изготвяме необходимите документи за промяна на желаното от теб обстоятелство.
  • Подаваме документите в ТР вместо теб и те информираме за вписването на промяната.

Защо да си губиш времето и да поемаш излишен риск? Ние ще направим промяната на обстоятелства по фирмата ти на цена от 315 лв. с вкл. държавна такса.

Лесно е! Само попитай.

СВЪРЖИ СЕ С НАС СЕГА!

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Полезно

Защо да изберете нас

tick-(3)   ЛЕСНО И ИЗГОДНО ЗА ВАС
tick-(3)   ОНЛАЙН УСЛУГИ
tick-(3)   КОНСУЛТАЦИИ

Защитени данни!

Ние сме регистриран Администратор на лични данни и пазим личните данни, които ни предоставяш, в строга конфиденциалност.